AgilityDM_red2.jpg


Hundeførermærker i agility

Generelt om hundeførermærker

  • Det er kun medlemmer af DcH, der kan erhverve sig hundeførermærker.
  • Det er kun konkurrencer på mindst kredsplan der er gældende, samt konkurrencer hvor flere kredse er indbudt (undtaget er DcH’s DM).
  • Man kan optjene point til hundeførermærker ved konkurrence i klasserne C, B, A, E, IPOIII, agility og rally-lydighed.
  • Hundeførermærkerne kan erhverves med flere hunde tilhørende hundeføreren.
  • Det er ikke tilladt at låne eller leje en hund til erhvervelse af hundeførermærker.
  • Der stilles ikke krav om, at hunden skal være stambogsført.
  • Hundeførermærket betales af hundeføreren eller lokalforeningen.
  • Point opnået efter 1. januar 1980 tæller til erhvervelse af hundeførermærker.
  • Point opnået i rally-lydighed efter 1. januar 2012 er gældende.

Sådan opnår du mærkepoint

Mærkepoint opnås i både agility- og springklasserne 1, 2, 3 og åben. Point gives efter følgende skala:

1.-plads: 4 mærkepoint

2.-plads: 3 mærkepoint

3.-4.-plads: 2 mærkepoint

5.-10.-plads: 1 mærkepoint

Åbne klasser tæller med fra første dag i klasse 2, når oprykning er opnået i enten agility- eller springklassen.

Hundeførermærker

Bronzemærke: 

60 point, hvor mindst 20 point er opnået i klasse 2 og/eller 3.

Sølvmærke:

90 point, hvoraf mindst 40 point er opnået i klasse 3.

Guldmærke:

150 point, hvoraf mindst 60 point er opnået i klasse 3.

Elitemærke:

200 point, hvoraf mindst 90 point er opnået i klasse 3.

Nyheder

Sponsorer