Hundeførermærker i lydighed

Generelt om hundeførermærker

  • Det er kun medlemmer af DcH, der kan erhverve sig hundeførermærker.
  • Det er kun konkurrencer på mindst kredsplan der er gældende, samt konkurrencer hvor flere kredse er indbudt (undtaget er DcH’s DM).
  • Man kan optjene point til hundeførermærker ved konkurrence i klasserne C, B, A, E, IPOIII, agility og rally-lydighed.
  • Hundeførermærkerne kan erhverves med flere hunde tilhørende hundeføreren.
  • Det er ikke tilladt at låne eller leje en hund til erhvervelse af hundeførermærker.
  • Der stilles ikke krav om, at hunden skal være stambogsført.
  • Hundeførermærket betales af hundeføreren eller lokalforeningen.
  • Point opnået efter 1. januar 1980 tæller til erhvervelse af hundeførermærker.
  • Point opnået i rally-lydighed efter 1. januar 2012 er gældende.

Sådan opnår du mærkepoint

C-klassen:

90-109,9 point = 2 mærkepoint

110-129,9 point = 3 mærkepoint

130-150,0 point = 4 mærkepoint

B-klassen:

130-159,9 point = 4 mærkepoint

160-184,9 point = 5 mærkepoint

185-200,0 point = 6 mærkepoint

A-klassen:

210-249,9 point = 6 mærkepoint

250-279,9 point = 7 mærkepoint

280-300,0 point = 8 mærkepoint

E-klassen:

300-349,9 point = 8 mærkepoint

350-384,9 point = 9 mærkepoint

385-400,0 point = 10 mærkepoint

Hundeførermærker

Bronzemærke: 

20 point. Mærket kan erhverves i C-klassen, dog skal hundeføreren have kvalificeret sig til oprykning.

Sølvmærke:

50 point. Mærket kan erhverves i B-klassen, dog skal hundeføreren have kvalificeret sig til oprykning.

Guldmærke:

90 point. Mærket kan erhverves i A-klassen, dog skal hundeføreren mindst én gang have opnået 260 point.

Elitemærke:

150 point, hvoraf mindst 60 point er erhvervet i eliteklassen.

Nyheder

Sponsorer