Velkommen

Vi vil gerne byde dig velkommen til DcH Nibes hjemmeside og til vores forening og vores aktiviteter.

I DcH Nibe holder vi rigtig meget af hunde, og vi bruger mange gode timer sammen med dem, både ude og inde. Det har vi gjort siden 1984, hvor DcH Nibe blev etableret.

Har du også hund eller tænker på at få en, kan vi tilbyde en lang række aktiviteter, både træning, konkurrencer, sociale aktiviteter, kurser, foredrag og uddannelse. Vi kan også tilbyde en snak, hvis du går og overvejer, om du skal have en hund.

Træning i DcH Nibe

Vi lægger vægt på, at det skal være sjovt at træne med sin hund, både for hundene og for hundeførerne, men også for trænerne – uanset om man træner for sjov/hygge, eller om man træner seriøst på konkurrencedeltagelse. Vi træner med udgangspunkt i begrebet ”positiv forstærkning”, hvor man på forskellig vis belønner hunden for den ønskede adfærd.

Alle hunde har deres egen ”personlighed” og reagerer indimellem forskelligt på forskellige situationer. Derfor handler det om, at man som hundefører tilegner sig så mange træningsmetoder som muligt, så man kan variere sin træning og prøve noget andet af, hvis det første ikke rigtig virker.

Vi tilbyder træning af hvalpe og unghunde samt træning i lydighed, rally og agility. Alle vores trænere er formelt uddannede som hundetrænere og deltager desuden hvert år i forskellige kursusaktiviteter. Vores trænere har derfor både stor erfaring med praktisk træning af hunde (og hundeførere) og har også en solid teoretisk baggrund som fundament for træningen.

Flere af ”vores” hunde er blevet udtaget til det årlige Danmarksmesterskab i DcH’s lydighedsprogram, hvilket bekræfter både hundenes, hundeførernes og trænernes dygtighed.

Det sociale er et meget vigtigt omdrejningspunkt i klubben, og både før og efter træningen er der altid mulighed for en snak i klubhuset eller på terrassen hen over en kop kaffe, øl eller sodavand.

Andre aktiviteter i klubben

Ud over den ugentlige træning afholder vi i løbet af året lokale konkurrencer, en landsdækkende konkurrence i lydighedsprogrammet, foredrag, kurser, fester, familieaktiviteter, oprydningsdage m.v.

Danmarks civile Hundeførerforening er en landsdækkende forening, der består af seks kredse, som igen består af lokalforeninger. Lokalforeningerne er suveræne med egne bestyrelser og vedtægter. Alle aktiviteter udføres af frivillige, og vi er altid på udkig efter medlemmer, som har lyst til at bidrage til og deltage i de aktiviteter, vi laver igennem året.

I DcH Nibe er aktiviteter, som ligger ud over træningen, organiseret i forskellige udvalg, som alle har mindst et bestyrelsesmedlem. I øjeblikket har vi et konkurrenceudvalg, et køkkenudvalg, et aktivitetsudvalg, et festudvalg, et hus- og byggeudvalg samt et PR-udvalg. Herudover nedsætter vi ad hoc-udvalg, når det skønnes nødvendigt, lige som vi er aktive som hegnsvagter under Nibe Festival.

Har man større interesse for hundetræning end bare selv at føre en hund, er det også muligt at snuse til hundetrænergerningen, i første omgang ved at følge en træner. Har trænergerningen herefter stadig interesse, kan man blive ”føl” hos forskellige trænere gennem en periode og derefter komme på den formelle del af hundetræneruddannelsen. Derudover er der mulighed for at blive uddannet som dommer, hundekonsulent eller komme med i eftersøgningstjenesten. Mulighederne er mangfoldige.

Mange hilsner og god hundetræning

Kaj Pharsen
Formand DcH Nibe

Nyheder

Sponsorer