Hundehuset.jpg

Udvalg

I DCH Nibe har vi flere forskellige udvalg. Det er muligt at deltage i disse udvalg, hvis man har interesse i at støtte og hjælpe sin klub. Det drejer sig om følgende udvalg:


Konkurrenceudvalget

Tager sig af alt vedrørende konkurrence, såsom opsætning af baner, finde arealer, skaffe dommere og hjælpere m.m.

Medlemmer:

Jonas Kristensen, Hanne Hansen, Jane Kappel og Dolly Toft som redaktør.


Køkkenudvalget

Tager sig af alt vedrørende køkkenet, sælger mad/drikke til medlemmerne, lave kaffe m.m.

Medlemmer:

Irma Lahrmann, Susanne Sabroe, Tina Juhl, Heidi Myrtue, Birgitte Tobiesen, Hanne Hansen, Lene Krogholm og Tina Bjørslev. 


Kursus- og arrangementsudvalget

Tager sig af at arrangere kurser, dyrlægeaftener, hyggeaftener, teoriaftener m.m.

Medlemmer:

Kaj Pharsen (bestyrelsen), Pia Reintoft og Dolly Toft


Husudvalget

Tager sig af alt vedrørende selve klubhuset, vedligeholdelse og reparationer, materiel m.m.

Medlemmer:

Jan de Rosche (tovholder), Kaj Pharsen (bestyrelsen), Rikke Moosdorf og Kurt Nielsen.


Festudvalget

Tager sig af de muntre opgaver som at arrangere fest og underholdning.

Medlemmer:

Hanne Sten Hansen (tovholder, bestyrelsen) og Pia Reintoft.


PR-udvalget

Tager sig af hjemmeside, Facebook og Instagram samt sørger for at få begivenheder, som klubbens medlemmer deltager i, formidlet til relevante medier.

Medlemmer:

Hanne Sten Hansen (bestyrelsen), Heidi Myrtue, Frederik Patzlaff, Per MadsenSporhunde konkurrence udvalget


Medlemmer:


Dolly Toft og Rikke Moosdorf.Nosework


Medlemmer:


Heidi Myrtue og Birgitte Holdgaard.

Nyheder

Sponsorer