KurtAndy_DM2017_red.jpg

Konkurrence i lydighed (DcH-programmet)

Danmarks civile Hundeførerforening har sit eget lydighedsprogram, DcH-programmet, hvor lydighedshunde kan konkurrere i spor, feltsøg, rundering og forskellige lydighedsøvelser.

Klasser og oprykning

Der konkurreres i fire klasser i DcH-programmet: C-, B-, A- og E-klassen:

 • C-klassen er beregnet for nye hunde og hundeførere, der ikke tidligere har startet i DcH’s andre klasser eller andre foreningers prøver og konkurrencer.
 • B-klassen er begynderklassen for trænede hundeførere.
 • A-klassen er for trænede hundeførere.
 • E-klassen er DcH-programmets højeste konkurrenceklasse.

Oprykningsregler

 • Lydighed C-konkurrence (C-klassen): En hund, der inden for samme kalenderår opnår 110 point eller derover, rykker fra kommende kalenderår op i B-klassen. Dog skal én af de oprykningsgivende konkurrencer være på mindst kredsplan.
 • Lydighed B-konkurrence (B-klassen): En hund, der inden for samme kalenderår opnår 160 point eller derover, rykker fra kommende kalenderår op i klasse A. Dog skal én af de oprykningsgivende konkurrencer være på mindst kredsplan.
 • Lydighed A-konkurrence (A-klassen): En hund, der inden for samme kalenderår opnår 260 point eller derover, rykker fra kommende kalenderår op i klasse E. Dog skal én af de oprykningsgivende konkurrencer være på mindst kredsplan.
 • Lydighed E-konkurrence (Eliteklassen): Hvert år afholder DcH en landsdækkende eliteturnering med 15 deltagere. Det kræver både dygtighed og tålmodighed hos hund og fører at komme med i denne fornemme turnering. De tre bedst placerede i eliteturneringen ét år er fødte deltagere i det følgende års turnering. De sidste tolv deltagere udtages på grundlag af de tre bedste resultater, som hundene har opnået i foregående konkurrencesæson. Her er tit “kamp til stregen” og stor spænding hos de implicerede, når resultaterne skal gøres op, for det er en ære at komme med i denne udsøgte kreds af hundeførere. Turneringen løber over fem konkurrencedage, der arrangeres på skift af DcH’s seks kredse.

Indsamling af point

Man samler point ind til flere ting. Når du starter i konkurrence, er det ikke kun den konkurrence du deltager i, der giver point.  Du samler nu også point til at kunne deltage i Danmarksmesterskaberne. Derudover samler du kredspoint og endelig hundeførermærker.

DM-udtagelse

Alle de konkurrencer, du deltager i på lands- og kredsplan, bliver registreret i DcH’s konkurrenceresultater. De tre bedste resultater er afgørende for deltagelse til Danmarksmesterskaberne. Husk at det også er muligt at samle point i andre kredse end kreds 1.

Kredspoint (opnåede resultater inden for kreds 1)

Ved konkurrencer i kreds 1 optjener de bedst placerede hundeførere i hver klasse point til kredspokalen:

 • 1.-plads: 6 point
 • 2.-plads: 4 point
 • 3.-plads: 2 point
 • 4.-6.-plads: 1 point

Hvis en hundefører fra en anden kreds vinder f.eks. 1.-pladsen, går de 6 point videre til 2.-pladsen, hvis denne vel at mærke er en hundefører fra DcH Nibes kreds, altså kreds 1. Ellers går pointene til den næste i rækken og så fremdeles. Man kan optjene kredspoint, hvis man mindst har opnået følgende point:

 • C-klassen:  90 point
 • B-klassen: 130 point
 • A-klassen: 210 point
 • E-klassen: 300 point

Kredsmester i klasserne C, B, A og E bliver den hundefører, der optjener flest konkurrencepoint i tre konkurrencer inden for samme kalenderår. I tilfælde af at flere hundeførere har samme antal konkurrencepoint, er det den hundefører med flest kredspoint sammenlagt, der udråbes til kredsmester.

Kredsvinder i klasserne C, B, A og E bliver den lokalforening, der opnår flest kredspoint inden for samme kalenderår. I tilfælde af at flere lokalforeninger får samme antal point, deler foreningerne mesterskab og pokal.

Klubmester bliver den lokalforening, der samlet for klasserne C, B, A og E har opnået flest kredspoint. Kredsmestrene, kredsvinderne og klubmesteren kåres ved den sidste kredsarrangerede konkurrencedag i året.

Yderligere info

Klik her for at se DcH’s konkurrenceprogram.

Klik her for at se de arrangementskalenderen for konkurrencer i DcH-programmet. På siden kan du også foretage en onlinetilmelding til konkurrencerne.

Klik her for at se DcH’s konkurrenceresultater.

Nyheder

Sponsorer